Nacházíte se zde: Úvod

TOURCONF 2022

6. ročník konference TourConf: Jihočeská centrála cestovního ruchu i Asociace cestovních kanceláří považují digitalizaci za prioritu

České Budějovice, 3. 5. 2022

Dne 28.4 2022 proběhl na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) šestý ročník konference TourConf. Po delší odmlce se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku sešlo přes padesát zástupců akademické, privátní i neziskové sféry při diskusi o aktuálních tématech z oblasti cestovního ruchu.

Tématem letošního ročníku konference byla digitalizace v oblasti cestovního ruchu. Na úvod účastníky přivítali a uvedli téma konference rektor JU prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. a děkanka Ekonomické fakulty JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, která hned v začátku upozornila, že samotný produkt cestovního ruchu a jeho digitalizace pro úspěch nestačí a je nutné vytvářet zážitky, které budou účastníci cestovního ruchu intenzívně prožívat referovat o nich blízkým a přátelům.

Roli digitalizace a významné projekty v této oblasti představil ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Mgr. Petr Soukup, který popsal, jakým způsobem se  jeho organizace fenoménu digitalizace a automatizace věnuje. Tato a příbuzná témata považuje JCCR za svou prioritu a možné inovace v tomto směru aktivně prosazuje. Nejvíce diskutovaným projektem byl netrpělivě očekávaný tzv. e-Turista, jednotný systém evidující návštěvníky v tuzemsku. Jeho největším přínosem je zjednodušená administrativa a také statistika, např. evidence celkového počtu účastníků cestovního ruchu za určité období. Kromě využití e-Turisty v praxi nabízí tento program také množství nástrojů užitečných na poli vědy a výzkumu. Díky němu budou akademici i  studenti moci zkoumat reálný cestovní ruch z mnoha úhlů a navazovat nová partnerství s podniky a organizacemi, jimž poznatky z této komplexní analýzy dále mohou posloužit při strategickém plánování. V uplynulých letech zaznamenal cestovní ruch značné ztráty, které se promítají jak do nynějšího chodu destinace a podniků v ní, tak i do jejich budoucí prosperity. Právě využití e-Turisty by mohlo napomoci plynulému a trvalému růstu cestovního ruchu v našem regionu.

Dále účastníky konference informoval výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Veber o problematice digitalizace z hlediska nutnosti propojit technická řešení s lidským a pohostinným přístupem pracovníků v cestovním ruchu a jednoduchými a účinnými postupy, které zmírní administrativní zátěž podnikatelů a dalších pracovníků. Prezidentka World Federation of Travel Journalists and Writers prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.  se zamýšlela nad rolí novinářů v oblasti cestovního ruchu. Důraz při své prezentaci kladla zejména na propojení technologií a novinářské práce  a také na práci s mladými novináři a studenty žurnalistiky. Mgr. Josef Štemberk z NP Šumava seznámil přítomné s rolí nových technologií při plánování cestovního ruchu a s principy měření návštěvnosti  v této vyhledávané lokalitě. Výzkumné pracovnice Ekonomické fakulty JU Ing. Petra Martíšková Ph.D. a Mgr. Tereza Waldhauserová  představily novou technologii využívanou na Jihočeské univerzitě, tzv. „FaceReader“, vysvětlily možnosti využití této inovativní technologie v cestovním ruchu a vyzvaly přítomné ke spolupráci. Roli destinačního managementu v práci s daty přiblížil analytik JCCR Ing. Michal Šindelíř. V rámci své prezentace objasnil úlohu sběru dat  v současném cestovním ruchu a roli poskytovatelů služeb v systému sběru dat; na závěr představil konkrétní data a informace, se kterými JCCR pracuje. Proděkanka Ekonomické fakulty JU doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. závěrem dopolední části konference představila ukázky práce studentů při přípravách rozličných typů map a možnosti sběru a zpracování dat na Ekonomické fakultě.

Po samotném ukončení pozval účastníky moderátor konference Miroslav Mareš na doprovodný  program. Ti tak získali možnost navštívit dominikánský klášter včetně prohlídky běžně nepřístupných středověkých krovů. Zručnost a technický um středověkých tesařských mistrů i řemeslníků obdivovali se znalcem místní historie a zdejším kostelníkem Ing. Jiřím Míchalem. Program byl zakončen v českobudějovické Solnici příběhem solnických krovů, stropních trámů a rumpálu, jejichž historie sahá až do roku 1806.

Účastníci si z konference odnesli mnoho přínosných informací. „Z debat také vzešla zajímavá a tolik potřebná partnerství mezi akademickým a praktickým pojetím cestovního ruchu, což je od počátku konání konference jejím hlavním cílem,“ doplnil doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. z  katedry obchodu, cestovního ruchu a jazyků Ekonomické fakulty JU, která konferenci pořádala.

 

Konference Tourconf 2022

 

Pozvání

Vážení kolegové, milí přátelé,

přijměte pozvání na 6. ročník konference TourConf, která se uskuteční dne 28. 4. 2022 od 8:30 hod. Tématy letošního ročníku budou digitalizace a aktuální inovace v cestovním ruchu.

Jako řečníci vystoupí např. Mgr. Petr Soukup (ředitel JCCR), Michal Veber (výkonný ředitel ACK ČR) či prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D. (prezidentka World Federation of Travel Journalists and Writers) a další osobnosti cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Konference se uskuteční v konferenčním sále Jihočeského vědeckotechnického parku (Lipová 9, České Budějovice). Registrujte se prosím ZDE

Odpoledne je pro účastníky konference zdarma připraven doprovodný program vedený Miroslavem Marešem. Připravena je zcela výjimečná prohlídka krovů dominikánského kláštera. Program zakončíme v Solnici, kde si vyslechneme příběh nedávno rekonstruovaných historických krovů.

Těšíme se na Vaši účast a prosíme o včasnou registraci.